Reklamace - anteny-krista

Antény - Krista servis
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Reklamace

Zde si můžete vytisknout reklamační list

Zákazník:

jméno, příjmení :

ulice:
                                                                                PSČ,město:

telefon:
                                                                              e-mail:

Charakteristika zboží k reklamaci:

Typ zboží:
                                                                       Výrobní číslo:

Datum prodeje:
                                                               Číslo faktury:

Obsah balení při předání:

Podrobný stav zboží (mechanické poškození, opotřebení):

Popis závady:

-Elektrický spotřebič poškozený vlhkostí nebo vytopením nelze opravit. V případě, že uvedená závada byla
zapříčiněna zákazníkem v rozporu s návodem na použití nebo mechanickým poškozením, náklady na
odstranení závady a dopravné hradí zákazník.
-Spotřebiče a elektronika vybavena softwarem (mobilní telefony, PC, PDA, atd.) u kterých byla provedena
oprava, mohou být opatřeny bez náhrady nejnovějším typem software. Vlastnosti software se nemusí vždy
shodovat s vlastnostmi předchozího software (např. zpřístupnění některých funkcí, změna uživatelského menu
atd.). Přehráním SW může zákazník přijít o všechna data a nastavení na spotřebiči s čímž je tímto informován.

-Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
-Záruční lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem převzetí zásilky s reklamovaným zbožím.


Pro vyřízení reklamace je nutné doložit kopii účtenky (faktury)
a originál záručního listu (byl-li součástí dodávky).!!!
Tento reklamační list s kopií účtenky a záručním listem
zašlete spolu s výrobkem na naši adresu:

Petr Šoltys- Krista servis
Moskevská 674,
47001 Česká Lípa

Svým podpisem souhlasím s výše uvedenými servisními podmínkami a charakteristikou zboží.

                      Datum podání reklamace:                                                              Podpis zákazníka:
                   
...........................................                                                         ..........................................  

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky